KONDOR ㅣCEO: Cha Se Young ㅣ MÃ SỐ DOANH NGHIỆP: 378-86-02114 ㅣTEL: 02-420-7890
FAX: 02-470-7880 ㅣ EMAIL : info@kondor.co.kr ㅣ ĐỊA CHỈ : Tầng 5 Samwon Tower, số 11 Seongnae-ro 6-gil, Gangdong-gu, Seoul, Hàn Quốc


Copyright  © 2021. KONDOR All rights reserved.